Huvudbibliotek

   
Välkommen till biblioteket
Komihåglistan är tom

Här kan du söka böcker, tidskrifter och i databaser som finns tillgängliga på Kungl. Konsthögskolans bibliotek.

Fr o m 1 februari 2018 har biblioteket begränsad service.

Skicka alla biblioteksfrågor till:  biblioteket@kkh.se

Alla som vill låna måste skaffa lånekort. Det hjälper Fernando till med i biblioteket. Ta med ID.

Externa besökare hänvisas till det egna bibliotekets fjärrlåneservice.

Mellan kl 7-22 är bilblioteket tillgängligt för studenter och personal vid Kkh. 

Frågor?
biblioteket@kkh.se